İnsanın Son Akşam Yemeği
by on Ocak 18, 2016 in kitaplari
Beylerbeyi… Beyni az çalışan beylerbeyi.
Düşüncesinin sınırları içinde, insanın kâinatlardaki sonsuz özgürlüğünün ayırdına varamayan beylerbeyi. Güçlüydü.
Kendi dar anlayışını dünyanın geleceği olarak tezgâhladı, metazori. "Yükselen Değerler" diyerek vitrinlediği, küçük insanların tahakküm hegemonyasını idealize etti, "Yeni Dünya Düzeni" alışverişlerinde. İdealistler sürüden koptukları için utansınlar diye, "küreselleşme" tanıtımına girişti.
Aptal Beyler Derneği'nin olağan toplantılarından biri, Bir anlamda ürün tanıtım yemeği. Ekvatoru dolaşan bir masa.
Her ülkeden, rengârenk bayraklı smokinleriyle, Aptal Beyler Derneği'ne gönül vermiş uşaklar teşrifatçılık yapıyorlar.
Dünyanın medeniyeti yakalama sevdasında olmayan üçbuçuk ilkel kabilesi dışında herkes oturmuş masaya.
Manifestolarını "Dünyanın evrensel geleceğini, çağdaş insanın beyinsel ve daha çok yaşamsal (!) talepleri doğrultusunda şekillendirmek," olarak duyuran bu derneğin yalnızca yönetim kurulunca bilinen asıl amacı, dünyanın geleceğinden sebeplenmekti.
Barış ve huzur dolu, evrensel birliktelik adına yemin ederek göreve başlayan başkanların dahi, asıl amacı bilmeden, paravan sevgili olarak görev sürelerini doldurdukları oluyordu.
Bu derneğe üye olabilmek için, din, dil, ırk, milliyet ayrımı yoktu. Hangi ülkenin kalabalığı olurlarsa olsunlar, insanlar Aptal Beyler Derneği'ne üye olabiliyorlardı.
Bunun dışında, her derneğin olduğu gibi ABD'nin de bir tüzüğü ve üyelik şartları vardı.
Bu derneğin üyelik koşullarını da kapsayan tüzüğünün en önemli maddeleri şunlardı:
1. Egemenlik kayıtsız şartsız Aptal Beyler Derneği'nindir.
2. Bunun geçerli olmadığı coğrafyalarda kısa ve uzun vadeli planlarla birinci madde uygulanır.
3. Bey mertebesine ulaşabilecek ve hatta bir gün, beylerbeyinin iltifatlarına mazhar olabilecek "bey" adaylarının ön üyelik koşulu;
Tüm egemenlik haklarından ve öz kültür köklerinden vazgeçerek, kendilerini ve ülkelerini globalleşen dünyanın yüce çıkarları için feda etmeleridir.
4. Üyeler, birinci maddedeki amacı, dünya boyutunda geçerli kılmak için, ikinci maddede söz edilen planlar içinde bilerek veya bilmeyerek yer alacaklardır.
6. Sathı müdafaa yoktur, hattı müdafaa vardır. Hiç kimse, kendisini, egemenlik haklarını, öz kültürünü, bilgece gelişmesini yükselen değerlerin cilasından daha parlak, daha yüksek, daha önde hissedemez.
7. İnsanlıkta ve üretimlerinde, düşünen beyinlerce çöplüğe atılmış, anlaşılmazlığın kara pençesine yakalanan deha olduklarını düşünen insanların zaafları birinci hedeftir.
8. Lanet olası üç-beş dinozor hariç, bütün insanlar, şu gelgeç dünyada sağlam bir yer edinme duygusuyla tutuşurlar.
Parayla ve paranın satın alabileceği bütün sahteciliklerle bu duyguyu kaşıyacağız.
9. Politikacılar (lanet olası birkaç devlet adamı dışında) toplumun yumuşak karnında doğmuş umut çiçeklerimizdir.
Nice ihtilalci devlet başkanlarının, başbakanların, cumhurbaşkanlarının ekmeğimizde yağları vardır.
Kimileri bu yolda asılacak, sağlıklarını hiçe sayacak kadar bize bağlıdırlar.
10. Yüce amacımızda tanrı yanımızdadır. Bu sözümüzün kanıtı şudur:
Tanrının düzenini kurma peşindekiler, ABD'nin öngördüğü düzenin kurulması yolunda bizimle tam bir işbirliği içindedirler.
Bu tanrısal işbirliği, bize tümden karşı olduğunu söyleyen insanlarla doğaüstü olarak gerçekleşiyor. Bu kutsal bir duhuldür.
Ve çocuğun babası, hem biz, hem (bilerek-bilmeyerek) ülkelerinin zaaflarını kaşıyan politikacı-aydın takımıdır. Onlar bizim için;
Evrensel kurtarıcılarını paçavra edip dışlarlar. Halklarını şeref üyelerimizin peşine takıp, kucağımıza oturturlar.
Tohumlanırken adına "Birinci Cumhuriyet" dememiş ışıklarını yok sayarak, bize teşne, "İkinci Cumhuriyet" derler.
Üçüncü, dördüncü, beşinci diyeceklerdir. Suları çözülüp, kabımızın şeklini alana, "puzzle"ımız birebir üstlerini örtünceye kadar… En yeteneksizleri Morrison'du. Şortuyla pijamasıyla, arabesk kasetleriyle oturma odalarının aranan konuğu. Bilmem kaç rakımlı tepelerin tonton şişmanı teknoloji transferini "çağ atlama" olarak yutturdu ya, dijital telefonlar, otoyotlar, özel radyolar, televizyon kanalları kuruldu. Yayınları, havaları, isimleri bizden. O kanallara en çok ve en çeşitli gözün baktığı zamanlarda, pornografik filmler göstererek, sınırsız özgürlüğümüzü sergilerler.
Bunlar ve başka şeyler… Kararsız, vasat beyinleri şeriatın sobasına atarak, gizli işbirlikçimizi her dem sıcak, taze ve güçlü tutarlar. -Tepki oyları kazanç hanemizdedir.-
11. Asıl hedef sanatçılardır. ÖZELLİKLE MÜZİK SANATÇILARI… Ritmimizle, günaydından-uykuya, toplumun her salisesine nüfuz etmeliyiz. Müzikçiler kuş gibidir.
Hedefimiz, kuşlardan çok, kendini kuş sananlardır. -Lanet olası kuşlar.-
Kuş beyinliler, yüreklerinden kopanların değil, ceplerine dolanların müziğini yaparlar.
Bu bizim müziğimizdir.
"İnsanın son akşam yemeği" bu,
Hepiniz ayağa kalkın, dinleyin;
Masum bir dünyasal kazanç hevesinin fiskesi değil,
 
-çok bildiğimiz-
bilinmeyen bir tezgâhın dinletisi…
Işık ve sevgiyle…
İlhan İrem Official Web